Return to Article Details Polemik Rang Undang-undang Suruhanjaya Bebas Aduan Salah Laku Polis 2019 (RUU IPCMC 2019) dan Rang Undang-undang Suruhanjaya Bebas Tatakelakuan Polis 2020 (RUU IPCC 2020) Download Download PDF